Nhảy đến nội dung chính
Tìm kiếm Nâng cao
Cụm từ Tìm kiếm
Kiểu Nội dung

Hoàn toàn trùng khớp
Tìm kiếm Tag
Tùy chọn ngày
Đã được cập nhật sau
Đã được cập nhật trước đó
Đã được tạo sau
Đã được tạo trước

Kết quả Tìm kiếm

Tìm thấy 40 kết quả

Giải Pháp Backup Dữ Liệu

Kết Nối Fstorage Windows/Linux/MacOS

Backup Dữ Liệu Từ Thiết Bị NAS

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

Hướng Dẫn Kết Nối Linux Với Fstorage

Hướng Dẫn Backup MySQL Với Fstorage

Hướng Dẫn Di Chuyển Dữ Liệu Từ Các Cloud Quốc Tế Về Fstorage

Hướng Dẫn Sử Dụng Portal Fstorage

Hướng Dẫn Mount Fstorage Thành Ổ Đĩa Local

Backup Dữ Liệu Từ Windows, Linux Lên Fstorage

Hướng Dẫn Quản Lý Truy Cập Và Định Danh User Bằng IAM Trên Fstorage

Hướng Dẫn Tạo LifeCycle Policy Trên Fstorage

Hướng Dẫn Backup Dữ Liệu Từ One Drive Về Fstorage

Hướng Dẫn Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Hướng Dẫn Tạo Lịch Backup Trên Windows.

Backup Dữ Liệu Từ Thiết Bị Lưu Trữ NAS

Backup Dữ Liệu Từ Thiết Bị NAS

1. Giới Thiệu Backup dữ liệu từ các thiết bị NAS là một giải pháp giúp mở rộng không gian lưu trữ dữ liệu của doanh nghiệp khi dữ liệu ngày càng lớn mà không gian lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ thì có giới hạn. Thông thường khi hết không gian lưu trữ trên...

Kết Nối Fstorage Với S3 Browser

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

Giới Thiệu. S3 Browser là một ứng dụng dùng để kết nối Fstorage qua giao thức S3 có đầy đủ các chức năng gồm tạo bucket, thêm, xóa, sửa, folder, phân quyền, upload, download Chuẩn bị. Tải và cài đặt tool S3 Browser Link tải https://s3browser.com/down...

Kết Nối Fstorage với WinSCP

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

1. Giới thiệu.  WinSCP (Windows Secure Copy) là một tiện ích SFTP, FTP client miễn phí sử dụng mã nguồn mở dành cho hệ điều hành Windows. Tiện ích này giúp người dùng truyền tải file một cách an toàn giữa máy tính ở xa với máy tính của bạn. Theo đó, WinSCP cũ...

Kết Nối Fstorage Với CloudBerry Backup

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

1. Giới thiệu. Cloud Berry Backup là một ứng dụng chuyên dùng để backup dữ liệu từ máy tính lên các cloud. 2. Download và cài đặt CloudBerry Backup Download CloudBerry Backup tại https://www.msp360.com/backup/ Cài đặt CloudBerry Backup  3. Thiết...

Kết Nối Fstorage Với DragonDisk

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

1. Giới thiệu. DragonDissk là một ứng dụng quản lý file từ các hệ thống cloud miễn phí. Hỗ trợ trên nhiều nên tảng như Windows, Linux, MacOS 2. Tải và cài đặt DragonDisk trên máy windows. Download DragonDisk tại http://www.s3-client.com/download-amazon-s3...

Kết Nối Fstorage Với Rclone

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

1. Giới Thiệu Rclone là một chương trình dòng lệnh, mã nguồn mở, đa luồng để quản lí lưu trữ trên đám mây hoặc các lưu trữ có độ trễ cao khác. Nó đi kèm với các chức năng như rsync, truyền tệp, mã hóa, lưu cache, union mount, mount. Trang web chính thức của...

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage Với S3FS

Hướng Dẫn Kết Nối Linux Với Fstorage

S3FS là một opensource dùng để kết nối giao thức S3 trên hệ điều hành Linux.  1. Cài đặt S3FS B1:  Cái đặt s3fs trên hệ điều hành Centos yum install s3fs-fuse.x86_64   Cài đặt s3fs trên hệ điều hành Ubuntu apt install s3fs  B2:Tạo file quản lý IAM ech...

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage Với AWS CLI

Hướng Dẫn Kết Nối Linux Với Fstorage

AWS CLI là một ứng dụng được AWS phát triển để hỗ trợ thao tác với S3 amazon bằng commandline trên hệ hiều hành Linux  B1: Cài đặt AWS CLI  Trên Centos chạy command.  yum install -y awscli Hoặc   wget https://awscli.amazonaws.com/awscli-exe-linux-x86_64...

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage với AWS CLI

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

Download AWS CLI https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi 1. Cài đặt AWS CLI Bấm Finish để hoàn tất việc cài đặt. Sau khi cài đặt thành công mở Windows Powershell lên xem Awscli đã chạy được chưa kiểm tra bằng command aws -h 2. Cấu hình ...

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage Với S3cmd

Hướng Dẫn Kết Nối Linux Với Fstorage

Cài đặt S3cmd yum install s3cmd Kiểm tra xem đã có s3cmd chưa Cấu hình kết nối Fstorage Tạo file cấu hình Gõ lệnh. vi .s3cfg # Setup endpoint host_base = hcm.fstorage.vn host_bucket = host_bucket = %(bucket).hcm.fstorage.vn bucket_location = u...

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage với Rclone

Hướng Dẫn Kết Nối Linux Với Fstorage

1. Cài đặt Rclone trên hệ điều hành Centos 7 yum install rclone Sau khi cài đặt xong gõ lệnh  rclone -help Nếu show ra như hình thì đã cài đặt Rclone thành công. 2. Cấu hình Fstorage kết nối với Rclone Tạo file cấu hình trong folder .config/rclone/...

Hướng dẫn Kết Nối Fstorage Với Restic

Hướng Dẫn Kết Nối Linux Với Fstorage

1. Hướng dẫn cài đặt Restic trên hệ điều hành Centos  Centos 7 yum install yum-plugin-copr yum copr enable copart/restic yum install restic Centos 8 dnf install epel-release dnf install restic Sau khi cài đặt xong kiểm tra restic bằng command re...

Hướng Dẫn Backup Linux Với Veeam Agent

Hướng Dẫn Kết Nối Linux Với Fstorage

Backup Server Linux với Veeam Backup Agent B1: Mount 3 Bucket  (Xem hướng dẫn Kết nối S3 Bucket với server bằng S3FS) B2: Cấu hình Veeam.  Cài đặt Veeam Agent. yum install -y veeam Sau khi cài đặt hoàn thành gõ command veeam Accept license → C...

Backup Dữ Liệu Trên Windows Với Restic

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

1. Cài đặt Restic trên windows Để cài đặt được Restic trên windows cần phải cài scoop Mở Windows Powershell  Chạy lệnh trên Powershell Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser Chọn Y Chạy tiếp lệnh irm get.scoop.sh | iex Kiểm tra xem sco...

Hướng Dẫn Backup MYSQL Với Fstorage

Hướng Dẫn Backup MySQL Với Fstorage

  Cài đặt AWS CLI xem hướng dẫn tại link (https://docs.fstorage.vn/books/huong-dan-ket-noi-linux-voi-fstorage/page/huong-dan-ket-noi-fstorage-voi-aws-cli) Tạo file Script backup Mysql vi  /backup/scripts/s3-backup-mysql.sh #!/usr/bin/env bash DATE_FOR...

Di Chuyển Dữ Liệu Từ Các Cloud Quốc Tế Về Fstotage

Hướng Dẫn Di Chuyển Dữ Liệu Từ Các Clou...

Chuẩn Bị. 1 Server Linux hoặc 1 PC Windows (Lưu ý server hoặc PC không được tắt trong quá trình di chuyển dữ liệu) Hướng dẫn thao tác trên server Linux 1. Cài đặt Rclone  (Xem hướng dẫn cài đặt và cấu hình Rclone tại https://docs.fstorage.vn/books/huong-d...

Hướng Dẫn Sử Dụng Portal Fstorage

Hướng Dẫn Sử Dụng Portal Fstorage

Đăng nhập Portal FStorage Hướng dẫn đăng nhập tài khoản Portal FStorage Sau khi kích hoạt tài khoản thành công, Quý khách được cấp tài khoản portal FStorage. Bước 1: Truy cập đường dẫn https://portal.fstorage.vn/ và tiến hành đăng nhập portal với tài khoản ...

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage Với CyberDuck

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

1. Giới Thiệu CyberDuck là một ứng dụng miễn phí được dùng kết kết nối các Cloud Storage. Cho phép Upload/Download đồng bộ nhanh chóng. dễ sử dụng. 2. Hướng dẫn kết nối với Fstorage Tải CyberDuck tại (https://a48823c7ec3cf4539564-60c534a1284a12ce74ef84032...

Hướng Dẫn Mount Ổ Đĩa Với Fstorage

Hướng Dẫn Mount Fstorage Thành Ổ Đĩa Local

Giới Thiệu. Mount Bucket thành một ổ đĩa local là một hình thức tạo ra một một ổ đĩa ảo trực tiếp trên máy tính. người dùng có thể thao tác với các dữ liệu của mình trên Cloud Storage mà không cần phải sử dụng tool hoặc thông qua portal. 1. Hướng dẫn Mount...

Hướng Dẫn Backup Dữ Liệu Từ Các Thiết Bị Windows, Linux Lên Fstorage

Backup Dữ Liệu Từ Windows, Linux Lên Fs...

1. Giới Thiệu Backup là hành động sao chép (sao lưu) lại toàn bộ nội dung của dữ liệu gốc, tạo ra bản sao của một hoặc nhiều tập tin, dữ liệu trong máy tính, chương trình, hoặc toàn bộ ổ đĩa được lưu trữ an toàn ở một nơi khác có thể được sử dụng trong trườ...