Nhảy đến nội dung chính

Trang được cập nhật gần đây

Hướng Dẫn Tạo Lifecyle Policy Trên Fstorage

Hướng Dẫn Tạo LifeCycle Policy Trên Fst...

1. Giới Thiệu Lifecycle là một tính năng cho phép người dùng lên lịch để xóa các dữ liệu khô...

Được cập nhật 1 tuần trước bởi taicv2

Quản Lý Định Danh Bằng IAM

Hướng Dẫn Quản Lý Truy Cập Và Định Danh...

1. Giới Thiệu  Quản lý truy cập và định danh (IAM) là một thuật ngữ rộng chỉ việc xác định và ...

Được cập nhật 3 tuần trước bởi taicv2

Hướng Dẫn Mount Ổ Đĩa Với Fstorage

Hướng Dẫn Mount Fstorage Thành Ổ Đĩa Local

Giới Thiệu. Mount Bucket thành một ổ đĩa local là một hình thức tạo ra một một ổ đĩa ảo trực t...

Được cập nhật 3 tuần trước bởi sonvh13

Backup Dữ Liệu Trên Windows Với Restic

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

1. Cài đặt Restic trên windows Để cài đặt được Restic trên windows cần phải cài scoop Mở Wi...

Được cập nhật 3 tuần trước bởi sonvh13

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage với AWS CLI

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

Download AWS CLI https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi 1. Cài đặt AWS CLI Bấm...

Được cập nhật 3 tuần trước bởi sonvh13

Kết Nối Fstorage Với Rclone

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

1. Giới Thiệu Rclone là một chương trình dòng lệnh, mã nguồn mở, đa luồng để quản lí lưu trữ t...

Được cập nhật 3 tuần trước bởi sonvh13

Di Chuyển Dữ Liệu Từ Các Cloud Quốc Tế Về Fstotage

Hướng Dẫn Di Chuyển Dữ Liệu Từ Các Clou...

Chuẩn Bị. 1 Server Linux hoặc 1 PC Windows (Lưu ý server hoặc PC không được tắt trong quá trìn...

Được cập nhật 3 tuần trước bởi sonvh13

Hướng Dẫn Backup Linux Với Veeam Agent

Hướng Dẫn Kết Nối Linux Với Fstorage

Backup Server Linux với Veeam Backup Agent B1: Mount 3 Bucket  (Xem hướng dẫn Kết nối S3...

Được cập nhật 3 tuần trước bởi sonvh13

Hướng dẫn Kết Nối Fstorage Với Restic

Hướng Dẫn Kết Nối Linux Với Fstorage

1. Hướng dẫn cài đặt Restic trên hệ điều hành Centos  Centos 7 yum install yum-plugin-cop...

Được cập nhật 3 tuần trước bởi sonvh13

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage với Rclone

Hướng Dẫn Kết Nối Linux Với Fstorage

1. Cài đặt Rclone trên hệ điều hành Centos 7 yum install rclone Sau khi cài đặt xong gõ lện...

Được cập nhật 3 tuần trước bởi sonvh13

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage Với S3cmd

Hướng Dẫn Kết Nối Linux Với Fstorage

Cài đặt S3cmd yum install s3cmd Kiểm tra xem đã có s3cmd chưa Cấu hình kết nối Fstorage T...

Được cập nhật 3 tuần trước bởi sonvh13

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage Với AWS CLI

Hướng Dẫn Kết Nối Linux Với Fstorage

AWS CLI là một ứng dụng được AWS phát triển để hỗ trợ thao tác với S3 amazon bằng commandline t...

Được cập nhật 3 tuần trước bởi sonvh13

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage Với S3FS

Hướng Dẫn Kết Nối Linux Với Fstorage

S3FS là một opensource dùng để kết nối giao thức S3 trên hệ điều hành Linux.  1. Cài đặt S3FS ...

Được cập nhật 3 tuần trước bởi sonvh13

Hướng Dẫn Backup Dữ Liệu Từ Các Thiết Bị Windows, Linux Lên Fstorage

Backup Dữ Liệu Từ Windows, Linux Lên Fs...

1. Giới Thiệu Backup là hành động sao chép (sao lưu) lại toàn bộ nội dung của dữ liệu gốc, tạo...

Được cập nhật 4 tuần trước bởi taicv2

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage Với CyberDuck

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

1. Giới Thiệu CyberDuck là một ứng dụng miễn phí được dùng kết kết nối các Cloud Storage. Cho ...

Được cập nhật 1 tháng trước bởi taicv2

Hướng Dẫn Sử Dụng Portal Fstorage

Hướng Dẫn Sử Dụng Portal Fstorage

Đăng nhập portal FStorage Hướng dẫn đăng nhập tài khoản portal FStorage Sau khi kích hoạt tài k...

Được cập nhật 1 tháng trước bởi taicv2

Hướng Dẫn Backup MYSQL Với Fstorage

Hướng Dẫn Backup MySQL Với Fstorage

  Cài đặt AWS CLI xem hướng dẫn tại link (https://docs.fstorage.vn/books/huong-dan-ket-noi-lin...

Được cập nhật 1 tháng trước bởi taicv2

Kết Nối Fstorage Với DragonDisk

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

1. Giới thiệu. DragonDissk là một ứng dụng quản lý file từ các hệ thống cloud miễn phí. Hỗ trợ...

Được cập nhật 1 tháng trước bởi taicv2

Kết Nối Fstorage Với CloudBerry Backup

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

1. Giới thiệu. Cloud Berry Backup là một ứng dụng chuyên dùng để backup dữ liệu từ máy tính lê...

Được cập nhật 1 tháng trước bởi taicv2

Kết Nối Fstorage với WinSCP

Hướng Dẫn Kết Nối Windows Với Fstorage

1. Giới thiệu.  WinSCP (Windows Secure Copy) là một tiện ích SFTP, FTP client miễn phí sử dụng m...

Được cập nhật 1 tháng trước bởi taicv2