Nhảy đến nội dung chính

Kết Nối Fstorage Với S3 Browser

 1. Giới Thiệu.

  s3browser-logo-128 (1).png

  S3 Browser là một ứng dụng dùng để kết nối Fstorage qua giao thức S3 có đầy đủ các chức năng gồm tạo bucket, thêm, xóa, sửa, folder, phân quyền, upload, download

 2. Chuẩn bị.

  Tải và cài đặt tool S3 Browser

  Sau khi tải xong tiến hành cài đặt trên máy tính. 

  image-1660810974743.png

  image-1660811001195.png


  image-1660811033217.png


  Sau khi cài đặt S3 Browser thành công bắt đầu thiết lập kết nối với Fstorage

image-1660811208057.png

Nhập các thông tin Access_key và Secrect_key.


image-1660812404016.png

Sau khi kết nối thành công.

image-1660812205147.png

Add thêm tài khoản

image-1660813588265.png

Chỉnh sửa tài khoản

image-1660813632981.png

 

3. Các thao tác trên S3 browser

Tạo Bucket

image-1660813043124.pngTạo Folder

image-1660813098440.png

Rename Folder

image-1660813392528.png

image-1660813414162.png

Upload.

image-1660813147025.png

Download

image-1660813188866.png

Đồng bộ dữ liệu (Sync)

image-1660813858602.png

Chọn thư mục cần đồng bộ

image-1660813895756.png

image-1660814234832.png

Phân tích xem có bao nhiêu file sẽ được đồng bộ

image-1660814305997.png

Thay đổi các tùy chọn

image-1660814439940.png

Click Synchronize để bắt đầu đồng bộ

 

image-1660814382970.png

Delete

image-1660813456115.png

 

Điều chỉnh Policy

image-1660813505482.png

image-1660813532637.png

Sao chép liên kết

image-1660813691194.png

Xem log các hoạt động trên S3 Browser

image-1660813737341.png

Lưu ý tool đang dùng Free nên sẽ có hạn chế một số tính năng. Để dùng đầy đủ tính năng người dùng có thể trả phí https://s3browser.com/buypro.aspx?v=10.3.1&fam=x64&f=mm

 

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ FStorage, vui lòng liên hệ đến :

Hotline: Ms.Nhi 0359406812

Fanpage: https://www.facebook.com/fstorage

Website: https://fstorage.vn/

Email: support@fstorage.vn