Nhảy đến nội dung chính

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage Với CyberDuck

image-1661336351159.jpg

1. Giới Thiệu

CyberDuck là một ứng dụng miễn phí được dùng kết kết nối các Cloud Storage. Cho phép Upload/Download đồng bộ nhanh chóng. dễ sử dụng.

2. Hướng dẫn kết nối với Fstorage

Tải CyberDuck tại (https://a48823c7ec3cf4539564-60c534a1284a12ce74ef84032e9b4e46.ssl.cf1.rackcdn.com/Cyberduck-Installer-8.4.3.38269.exe) hoặc (https://cyberduck.io/download/)
Cài đặt CyberDuck trên Windows

image-1661336754278.png

image-1661336810582.png

Cấu hình kết nối Fstorage


Mở Cyberduck

image-1661337159348.png

Bấm Open Connection


image-1661337203960.png

Nhập các thông tin của tài khoản Fstorage

image-1661337322647.png

Show bucket

image-1661337375258.png

List danh sách file/folder trong Bucket

image-1661337408652.png

3. Các thao tác trên Cyberduck

image-1661337556191.png

Download nguyên Bucket về máy. 

image-1661337656467.png

Download file

image-1661337603010.png

Upload file lên Fstorage

image-1661337806949.png

image-1661337840781.png

Đồng bộ dữ liệu

image-1661337900643.png

Chọn thư mục cần đồng bộ.

image-1661337939577.png

Chọn hình thức đồng bộ

Mirror là đồng bộ 2 chiều

Upload là chỉ đồng bộ upload file lên

Download là chỉ đồng bộ download file xuống

image-1661338032278.png

Bấm Continue để thực hiện việc đồng bộ


image-1661338207933.png

Tiến trình upload/download/sync

image-1661338281525.png

Cấu hình số luồng upload/download

image-1661338312630.png

Cấu hình bandwidth upload/download


Để tìm hiểu thêm về dịch vụ FStorage, vui lòng liên hệ đến :

Hotline: Ms.Nhi 0359406812

Fanpage: https://www.facebook.com/fstorage 

Email: support@fstorage.vn