Backup Dữ Liệu Từ Thiết Bị Lưu Trữ NAS

1. Giới Thiệu

Backup dữ liệu từ các thiết bị NAS là một giải pháp giúp mở rộng không gian lưu trữ dữ liệu của doanh nghiệp khi dữ liệu ngày càng lớn mà không gian lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ thì có giới hạn.

Thông thường khi hết không gian lưu trữ trên các thiết bị NAS cách giải quyết mà chúng ta hay làm là phải xóa dữ liệu cũ để giải phóng không gian lưu trữ hoặc là phải bỏ một khoản tiền để nâng cấp không gian lưu trữ của thiết bị. 

Để giải quyết vấn đề mà các doanh nghiệp đang gặp phải chúng tôi đưa ra giải backup và mở rộng không gian lưu trữ trên các thiết bị lưu trữ NAS bằng Fstorage nhằm giúp doanh nghiệp giữ được dữ liệu lâu hơn cũng như giảm các chi phí nâng cấp mở rộng không gian lưu trữ. 

2. Chuẩn Bị

1 Thiết bị NAS Sysnology

1 Tài khoản Fstorage

Access_Key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Secret_Key: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Máy PC hoặc Laptop để kết nối vào giao diện Web của thiết bị NAS

3. Các Bước Thực Hiện

3.1 Thực hiện với CloudSync

Bước 1: Cài đặt CloudSync trên thiết bị NAS.

 

image-1665575885755.png

Vào Package Center => Search công cụ CloudSync

image-1665575907851.png

Bước 2: Cài Đặt và cấu hình Cloud Sync kết nối với Fstorage

image-1665575941149.png

Thiết lập CloudSync kết nối Fstorage